close x

Publicidade, edición e deseño

Publicidade, edición e deseño

PUBLICIDADE

• Creatividade e produción de campañas publicitarias.

• Elaboración e estudo de plans de medios, ofrecendo toda a información necesaria para optimizar o investimento publicitario.

• Selección de medios e soportes publicitarios idóneos para cada produto, servizo e empresa (tanto tradicionais como as novas canles “on line”).

• Control e avaliación de resultado das accións publicitarias e de promoción.

• Creación de imaxe corporativa.

 

EDICIÓN

• Preimpresión: Tratamento de textos | Tradución de arquivos | Maquetación | Fotocomposición | Escanado | Probas de cor | Filmación | CD-ROM 1 Infografía.

• Impresión: Normal | Cor | Encadernación | Troquelado | Plastificado.

• Deseño: Material e soporte gráfico diverso (trípticos, portadas, carteis, folletos, material congresos, etc.) | Creación de logotipos | Guías.

• Multimedia: Presentacións animadas con voz, son e imaxe.

 

DESEÑO GRÁFICO

• Creación de imaxes corporativas

• Material PLV (folletos, dípticos, trípticos, catálogos…)

• Orixinais de prensa

• Packaging e etiquetas

Publicidade, edición e deseño

Creatividade e produción de campañas publicitarias. Creación de imaxes corporativas. Maquetación e preimpresión editorial.

Ler máis

Marketing, consultoría da imaxe e RR.PP.

Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social.

Ler máis

Novas tecnoloxías da comunicación

Creación de Páxinas Web. Posicionamento web. Ergonomía web. Mellora da visibilidade. Ferramentas 2.0. Marketing online.

Ler máis

Servizo de tradución e supervisión lingüística

Tradución español-galego/galego-español e revisión lingüística de textos en ambas as linguas. Revisión estilística e ortotipográfica.

Ler máis