close x

Marketing, consultoría da imaxe e RR.PP.

Marketing, consultoría da imaxe e RR.PP.

MARKETING

• Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social. Plans de explotación.

• Deseño e realización do material de axuda ao equipo de venda: manuais de produto e venda.

• Catálogos de produtos e servizos.

• Identificación de problemas e oportunidades.

• Creación e posta en marcha de promocións especiais para incentivar vendas de produtos e servizos.

• Promocións no punto de venda para animar os mercados de inuencia.

 

CONSULTORÍA DA IMAXE, RR.PP. E COMUNICACIÓN

• Gabinete de prensa e xestión de medios.

• Convocatoria de roldas de prensa.

• Seguimento informativo e análise da cobertura.

• Deseño de estratexias a medio e longo prazo de comunicación empresarial e institucional.

• Obxectivos xerais e específicos de imaxe global.

• Gabinete de crise.

• Elaboración de publicacións periódicas e diarias, boletíns, memorias…

• Organización de eventos.

• Elaboración de stands publicitarios, displays e expositores.

• Implementación e xestión de bases de datos e outros sistemas de tratamento da información.

• Realización de estudos, informes técnicos, auditorías, análises, controis de calidade e proxectos relacionados cos medios e actividades de comunicación en xeral.

Publicidade, edición e deseño

Creatividade e produción de campañas publicitarias. Creación de imaxes corporativas. Maquetación e preimpresión editorial.

Ler máis

Marketing, consultoría da imaxe e RR.PP.

Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social.

Ler máis

Novas tecnoloxías da comunicación

Creación de Páxinas Web. Posicionamento web. Ergonomía web. Mellora da visibilidade. Ferramentas 2.0. Marketing online.

Ler máis

Servizo de tradución e supervisión lingüística

Tradución español-galego/galego-español e revisión lingüística de textos en ambas as linguas. Revisión estilística e ortotipográfica.

Ler máis