close x

Novas tecnoloxías da comunicación

Novas tecnoloxías da comunicación

• Creación de Páxinas Web.

• Posicionamento web.

• Ergonomía web.

• Mellora da visibilidade.

• Ferramentas 2.0.

• Marketing online.

• Presenza en Redes Sociais (publicidade e perfís).

• Creación e mantemento de canles de televisión IP por Internet.

• Web TV.

• Directos on-line

• Televisións Locais en Liña.

• E-mailing.

• Produción Audiovisual.

• Deseño e maquetación de libros electrónicos en formato ePub.

Publicidade, edición e deseño

Creatividade e produción de campañas publicitarias. Creación de imaxes corporativas. Maquetación e preimpresión editorial.

Ler máis

Marketing, consultoría da imaxe e RR.PP.

Análise, desenvolvemento, execución e seguimento de estratexias de patrocinio e mecenado deportivo, cultural e social.

Ler máis

Novas tecnoloxías da comunicación

Creación de Páxinas Web. Posicionamento web. Ergonomía web. Mellora da visibilidade. Ferramentas 2.0. Marketing online.

Ler máis

Servizo de tradución e supervisión lingüística

Tradución español-galego/galego-español e revisión lingüística de textos en ambas as linguas. Revisión estilística e ortotipográfica.

Ler máis